Dahil sa patuloy na pagkasalanta ng bansa sa Ondoy at sa bagong bagyong si Pepeng, tuluy-tuloy pa rin namang nagtutulungan ang buong sambayanan upang makataulong sa mga kababayan na nasalanta ng bagyo. Ngayon, bukas na rin ang SM Malls para tumanggap ng anumang tulong o donasyon.

Ang Operation Tulong Express booths ay matatagpuan sa lahat ng mga SM Malls sa bansa. Sa pakikipagtulungan ng SM sa Caritas Manila, nawa’y maging mas malawak pa ang maabot ng pagtulong ng bawat Pilipino.

Para sa mga cash donations, maaring ideposito ito sa BDO Account Number 15000070694.

Maari ring tumulong sa pagging volunteer, tumawag sa 508-5670 to 71 OR EMAIL tulong@smsupermalls.com.

Fjordan Allego
Follow me

Related Posts:

By Fjordan Allego

Fjordan Allego aka Fjordz is an IT security practitioner in the Philippines. He maintains a couple of blogs where he shares his views on various topics that he finds interesting. A self-confessed introvert who's mostly active in social media, Fjordz also loves to travel and explore the wonders of the world.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.